Barangay Pusil, Lipa, Batangas

Project Description

Ang barangay ay may mga sitwasyon kung saan ay kinakailangan ng agarang (immediate) aksyon o lunas sa mga may sakit, chronic man o biglaan tulad ng aksidente o simpleng atake sa kanilang karamdaman at una na dito ay ang mga senior citizen, PWD, buntis at mga bata. Samantalang ang pagsasanay ay kinakailangan din upang ang mga sektor na ito ay maprioritize sa pagdating ng anumang kalamidad tulad ng lindol, pagputok ng bulkan at bagyo.

Contact Person

Name: Nicomedes M. Torres Jr.
email: loidaumali3@gmail.com