Barangay Culiat, Tandang sora ave, Quezon

Project Description

Ang pagbibigay kapangyarihan sa kababaihan at pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng kasarian ay mahalagang pagpapa-unlad ng lipunan. Isa sa SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AGENDA 2030 ay ang GENDER EQUALITY sapagkat kung makakamit ang pagkakapantay-pantay ng kasarian, halimbawa ay magkaroon ng pantay-pantay na karapatan, kondisyon at pagkakataon ang babae at lalaki ay malaki ang maiiaambag sa pag-unlad ng lipunan. Noong 2019 ay nagtatag ng isang grupo ang COMMITTEE ON WOMEN, CHILDREN & FAMILY na pinangalanang PINANG DELA CRUZ: BABAE (TEATRO) na magtatanghal sa iba’t ibang purok ng barangay upang maipalaganap ang kahalagahan ng GENDER EQUALITY at mapukaw ang atensyon ng kababaihan, kalalakihan at kabataan tungkol dito, ito ay magsisilbing IEC Campaign upang mabawasan ang bilang ng mga kababaihan na naabuso. Ang mga inilalarawan ng grupong PINANG DELA CRUZ: BABAE ay mga karanasan ng isang naabusong babae sa loob ng tahanan, ng isang OFW, ng isang manggagawang babae, ng isang batang babaeng maagang nagbuntis, ng isang miyembro ng LGBT, ng child marriage dahil sa nakagisnang kultura. Nakapagtanghal ang grupo sa iba’t-ibang lugar sa labas ng Barangay Culiat sa paanyaya ng iba’t-ibang NGOs. Makikita sa ibaba ang datus mula noong 2019, 2020, 2021 na maaring nakatulong ang IEC campaign ng grupong PINANG DELA CRUZ: BABAE upang magkaroon ng kapangyarihan ang mga ito.

Contact Person

Name: PB. Victor Bernando
Email: brgy.culiat@yahoo.com.ph